HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

31 marca 2023
Ta sytuacja raczej się już nie powtórzy. Straże na przeźroczach to rozdział o tym,  co działo się przy ulicy Strażackiej
25 marca 2023
W dzisiejszej zajawce dwie fotografie z okresu Wielkiej Wojny. Na ujęciach Warszawska Straż Ogniowa. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Austriackiego Archiwum
21 marca 2023
18 marca br. był dniem mojego dyżuru przewodnickiego, w muzeum w którym pracuję i jednocześnie był to drugi dzień, w

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

11 listopada 2022

Kiedy znów wybuchnie wojna?

Przez cały okres międzywojnia pytanie to pojawiało się na ustach większości Polaków. Czy było zasadne zadawać je publicznie w kraju, w którym po 1921 r.  rozpoczęto proces odbudowy i rozwoju i w którym panowała suwerenność?  Ależ oczywiście! Co prawda do historii przeszły już dziewiętnastowieczne powstania i wspomnieniem były także  dwudziestowieczne zrywy narodowe i wojny o granice naszego państwa, a pokój na arenie międzynarodowej miał gwarantować bezpieczeństwo, to jednak w II RP nadal było niespokojnie  i to również za sprawą częstych zmian rządów gabinetowych - no bo jak tu dzierżyć władzę,  kiedy brak jednomyślności politycznej, a  wokół  tylko same zniszczenia  na skutek niedawnych walk, ostrzałów, pożarów i innych klęsk? 

 

Danuta Janakiewicz-Oleksy

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Artykuł został opublikowany w Przeglądzie Pożarniczym nr 10/22. Na Historypoż pełna wersja tekstu przed  korektą. Treść ta jest nawiązaniem także  do artykułu opublikowanego na podstronie bloga Strażacka Niepodległa pt. „Strażacka odbudowa kraju”.

 

 

Odbudowa i rozwój to proces, który potrzebuje wielu reform konsekwentnie realizowanych. Na domiar złego społeczeństwo polskie w dalszym ciągu trapione było przez głód, epidemie, hiperinflację i bezrobocie, a w prasie oprócz tego pisano o  korupcjach, zamachach, porwaniach i rozbojach również o podłożu politycznym i narodowościowym. Kryminogenna Polska kontra  jej kulturowy blichtr w całej epoce art déco dawały do zrozumienia, że zdolność i niezależność do samodzielnego sprawowania władzy wewnątrz kraju i na arenie polityki zagranicznej nie jest łatwą sprawą, tym bardziej też kiedy ma się świadomość nierównego układu sił w Europie i w dalszym ciągu trudnego położenia geopolitycznego. Podpisany w lutym 1921 r. w Paryżu sojusz polityczno-wojskowy pomiędzy Polską, a Francją, a następnie w marcu tego samego roku pakt o wzajemnej pomocy przeciwko Rosji bolszewickiej z Rumunią nie gwarantowały pełnego bezpieczeństwa. Politykę zagraniczną II RP lat 20. i 30. można było skwitować stwierdzeniem, że więcej wokół niej było agresorów i konfliktów polityczno-ekonomicznych niż naturalnych sprzymierzeńców czego dowodem stanowił wrzesień 1939. 

 

Doświadczeni po Wielkiej Wojnie 

 

Na pytanie dotyczące, kiedy i jak będzie wyglądała przyszła wojna odpowiadali również polscy strażacy. Wypowiadali się wprost  informując o wojnie gazowej i tej prowadzonej z powietrza. Strażactwo polskie nie tyle stawiało na forum owe pytania w związku z przyszłą obroną, ale prowadziło szereg kursów, szkoleń  i pokazów w zakresie obrony kraju. W ramach wykładów i ćwiczeń z zakresu  przysposobienia wojskowego instruktorzy pożarnictwa wielokrotnie publikowali na łamach prasy pożarniczej artykuły o treści: „Sprawą obrony przeciwgazowej zajmują się obecnie komitety L. O. P. i P., Straże Pożarne, Kolumny Sanitarne i inne organizacje z przysposobienia i wychowania fizycznego. (…) Przyszła wojna z jej masowem zastosowaniem środków chemicznych, nie powinna nas zaskoczyć. Szczególnie w obrębach przemysłowych, które niezawodnie w przyszłej wojnie, jak zwykle dotychczas, mogą stać się pierwszemi terenami operacyjnemi, akcja pomocy przeciwgazowej jest najpotrzebniejszą. To też dla obrony kraju i samego siebie, ludność powinna być dokładnie zaznajomiona z akcją obrony przeciwgazowej i zaopatrzona w przyrządy przeciwgazowe, czyli w potrzebne środki obronne”. [1]

 

Strażacy sygnalizowali o konieczności regularnego przeprowadzania w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionów  przemysłowych, próbnych alarmów i pokazów akcji przeciwgazowych i ratunkowych na wypadek nalotów i zatrucia gazem. Współpracować w tym zakresie mieli z wojskiem, policją, Polskim Czerwonym Krzyżem I Ligą Obrony Powietrznej Państwa. 

 

Akcje 

 

14 czerwca 1930 r. w Poznaniu podczas ogólnopaństwowego zjazdu strażackiego połączonego z zawodami pożarniczymi i ćwiczeniami  przysposobienia wojskowego i obrony przeciwgazowej, zorganizowano taki  właśnie pokaz.  Poznańskie ćwiczenia z obrony przeciwgazowej zostały opracowane przez  st. inst.  poż. na okręg sandomierski Władysława Urbańskiego – późniejszego płk. poż., powstańca śląskiego, członka strażackiego ruchu oporu Skała  i więźnia obozów koncentracyjnych KL Flossenbürg i KL Auschwitz.  Poniżej zamieszczam fragment relacji prasowej z tamtego wydarzenia: „ (…) Nieprzyjaciel po walkach z naszemi wojskami rozpoczął drobnemi grupami wycofywanie z kraju, niszcząc po drodze osiedla i zasiewy. O powyższem dowiedziała się ludność z odezw rzuconych przez nasze samoloty. I oto w obronie własnej i państwowych interesów, ludność zorganizowanaw strażach pożarnych, rozpoczyna planową akcję. Warta wystawiona w stronie południowej, daje znak wystrzałem o zbliżaniu się nieprzyjaciela. Na ten sygnał straży pożarna chwyta za broń i w tyralierce naciera na ukazującego się na wzgórzu wroga. Lecz pod przeważającemi siłami nieprzyjaciela zmuszona cofnąć się, ostrzeliwując  się gęsto. Nieprzyjaciel pod osłoną dymów bojowych dociera do wsi i rzucając granaty z trującemi gazami podpala osiedle. Na alarm syreny, w ogniu walki karabinów ręcznych, granatów i harkotu karabinów maszynowych, rozpoczyna się rozpaczliwa obrona płonących domostw. Lecz oto od zachodu ukazuje się tyralierka straży pożarnej z sąsiedztwa. Dzięki posiłkom nieprzyjaciel zostaje zduszony i przepędzony”. [2]

 

Nie była to oczywiście pierwsza, ani ostatnia taka inscenizacja. 18 maja 1930 r. w Warszawie Liga Powietrzna Państwa  zorganizowała równie ciekawy pokaz dotyczący obrony powietrznej. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono także straże pożarne, które zainscenizowały pokaz gaszenia samolotu. Z tego dnia pochodzi poniższa fotografia opublikowana w Tygodniku Ilustrowanym w nr 21z 1930 r. i jako dokument wizualny jest dowodem na zaangażowanie ruchu strażackiego w obronę przeciwpożarową. Na organizowanie nowych struktur  i zabezpieczanie straży w lepszy  sprzęt , a także doskonalenie umiejętności w trudnych warunkach i na zagrożonym terenie. Przykładem podobnego wydarzenia może być też akcja obronna, która miała miejsce na Górnym Śląsku.  W 1931 r. w powiecie świętochłowickim z inicjatywy członków zarządu związku Straży Pożarnych na powiat świętochłowicki z okazji Tygodnia Lotniczego, przeprowadzono podobne ćwiczenia na wypadek wybuchu wojny gazowej. W akcji tej wzięli udział strażacy, członkowie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, członkowie PCK, a także  jednostki wojska  w tym lotnictwa wojskowego ze związku rezerwistów i  policji. Terenem pokazowym i ćwiczebnym w tym dniu stanowiła kolonia robotnicza im wojewody  dr. Dra Grażyńskiego w Świętochłowicach, wybudowana w latach 1924-1929. Wydzielony obszar osiedla został zagazowany świecami dymnymi. Prowizoryczną szopę wybudowaną dla celów niniejszych działań na skutek ostrzałów z broni podpalono materiałami łatwopalnymi. Nad łuną ognia zjawiły się samoloty. I tak oto rozpoczęła się walka z powietrza i lądu, która trwała prawdopodobnie kilkanaście minut. Działania zainspirowanej wojny zaalarmowały straż pożarną ze Świętochłowic, która na pole bitwy dotarła po kilku minutach od powiadomienia. „Po stłumieniu pożaru jak i oczyszczeniu za pomocą wody terenu zagazowanego, przystąpiły kolumny sanitarne do udzielenia pomocy rannym i zatrutym gazem”. [3] Strażacy przystąpili także do odkażania terenu w specjalnych kombinezonach ochronnych.  Podczas tej symulacji i pokazów zademonstrowano także schron dla ochrony  ludności cywilnej, który również został wybudowany na potrzeby tejże inscenizacji, której przyglądało się kilka tysięcy osób. 

 

Literatura i przypisy: 

 

[1] Cytat za Kwartalnik Strażacki Powiatu Świętochłowickiego, nr 1 z 1931 r. 

[2] Cytat za Życie Strażackie, nr 7 z 1930 r. 

[3] Cytat za Kwartalnik Strażacki Powiatu Świętochłowickiego, nr 2-3  z 1931 r.

 

 

W galerii multimediów: strażacy, sanitariuszki i władze samorządowe powiatu świętochłowickiego wewnątrz prowizorycznie zbudowanego schronu na wypadek symulowanej wojny gazowej. Zdjęcie zostało opublikowane w czasopiśmie pt. Kwartalnik Strażacki Powiatu Świętochłowickiego w nr 2-3 z 1931 roku. Kolejne zdjęcie przedstawia moment ratowania rannych z pola bitwy.  Na zdjęciu widoczni kolumny sanitarne w maskach przeciwgazowych. Zdjęcie zostało opublikowane w czasopiśmie pt. Kwartalnik Strażacki Powiatu Świętochłowickiego w nr 2-3 z 1931 roku. Trzecia z archiwalnych fotografii przedstawia strażaków, którzy  demonstrują gaszenie samolotu. Warszawa, Tygodnik Ilustrowany 1930 r.  Autor: Jan Ryś. 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży