HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

POŻARNICZY MUZEALNIK        W SIECI

Coraz częściej w Polsce spotykamy  się z ochotniczymi strażami pożarnymi, których zarządy podejmują decyzję o utworzeniu strażackich grup rekonstrukcyjnych. Współcześnie  w dalszym stopniu stanowi to novum i zdecydowanie grupy te
Wielokrotnie na łamach Przeglądu Pożarniczego publikowałam artykuły z tematu Strażacka Niepodległa, w których podkreślałam rolę polskich strażaków w procesie kształtowania się niepodległości w  Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego.  Jeden z tych
Pierwsze polskie straże statutowe  na Zaolziu – „między Polską, a Czechosłowacją” zaczęły organizować się na początku XX wieku. Do nich należała także ochotnicza straż pożarna w  Suchej Górnej.  Danuta Janakiewicz-Oleksy
Trzymam w rękach dosyć zniszczony stary  zeszyt w kratkę z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Kurz, pożółkłe i wypadające z niego strony świadczą o upływie czasu, który minął bezpowrotnie. Mój wzrok zatrzymał
Ten myślę dosyć zabawny dziś tytuł na przedstawienie Czytelnikom kolejnej historii z  ochrony przeciwpożarowej i polskiego strażactwa był niegdyś pretekstem do wielu wypowiedzi, a nawet dyskusji publikowanych dawno temu na
Przez cały okres międzywojnia pytanie to pojawiało się na ustach większości Polaków. Czy było zasadne zadawać je publicznie w kraju, w którym po 1921 r.  rozpoczęto proces odbudowy i rozwoju
W przestrzeni krajobrazowej i kulturowej Śląska i Zagłębia  już od końca XVIII wieku  dominowały kopalnie m.in. węgla kamiennego. Rozwój gospodarki przemysłowej śląskich i zagłębiowskich miast był wynikiem bardzo ciężkiej pracy
Badania nad historią ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich, jak również  późniejsza działalność i rozwój na tym terenie straży pożarnych przełomu XIX i XX w. podkreślają więź  z regułą określonego wzoru
Strażak - żołnierz władający prądownicą i bronią na politycznie i kulturowo zróżnicowanym  terenie pogranicza Kresów Wschodnich – swego miejsca pochodzenia i zamieszkania był również naocznym świadkiem walki o ziemie zabrane.
Z wczesnośredniowiecznych dokumentów pisanych, trudno zinterpretować treści dotyczące  systemów odprowadzania dymu z wewnątrz mieszkalnych budowli murowanych lub drewnianych  znajdujących się na ziemiach polskich. Badania archeologiczne niekiedy potwierdzają jakich używano sposobów
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży