HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

POŻARNICZY MUZEALNIK        W SIECI

Pierwsze polskie straże statutowe  na Zaolziu – „między Polską, a Czechosłowacją” zaczęły organizować się na początku XX wieku. Do nich należała także ochotnicza straż pożarna w  Suchej Górnej.  Danuta Janakiewicz-Oleksy
Trzymam w rękach dosyć zniszczony stary  zeszyt w kratkę z wizerunkiem Marii Konopnickiej. Kurz, pożółkłe i wypadające z niego strony świadczą o upływie czasu, który minął bezpowrotnie. Mój wzrok zatrzymał
Ten myślę dosyć zabawny dziś tytuł na przedstawienie Czytelnikom kolejnej historii z  ochrony przeciwpożarowej i polskiego strażactwa był niegdyś pretekstem do wielu wypowiedzi, a nawet dyskusji publikowanych dawno temu na
Przez cały okres międzywojnia pytanie to pojawiało się na ustach większości Polaków. Czy było zasadne zadawać je publicznie w kraju, w którym po 1921 r.  rozpoczęto proces odbudowy i rozwoju
W przestrzeni krajobrazowej i kulturowej Śląska i Zagłębia  już od końca XVIII wieku  dominowały kopalnie m.in. węgla kamiennego. Rozwój gospodarki przemysłowej śląskich i zagłębiowskich miast był wynikiem bardzo ciężkiej pracy
Badania nad historią ochrony przeciwpożarowej na ziemiach polskich, jak również  późniejsza działalność i rozwój na tym terenie straży pożarnych przełomu XIX i XX w. podkreślają więź  z regułą określonego wzoru
Strażak - żołnierz władający prądownicą i bronią na politycznie i kulturowo zróżnicowanym  terenie pogranicza Kresów Wschodnich – swego miejsca pochodzenia i zamieszkania był również naocznym świadkiem walki o ziemie zabrane.
Z wczesnośredniowiecznych dokumentów pisanych, trudno zinterpretować treści dotyczące  systemów odprowadzania dymu z wewnątrz mieszkalnych budowli murowanych lub drewnianych  znajdujących się na ziemiach polskich. Badania archeologiczne niekiedy potwierdzają jakich używano sposobów
Średniowieczne zamkowe kuchnie jako pomieszczenia były miejscami, w których z pewnością dochodziło do licznych pożarów i okaleczeń. W chwilach gotowania, smażenia, pieczenia i wydawania posiłków musiał tam panować wręcz rozgardiasz,
Kurier Częstochowski z 8 grudnia 1939 r. (nr 64) opublikował takie oto zabawne doniesienie: „Straż pożarna w Plaistow podczas pożaru została rozbrojona przez policję, ponieważ brutalnie obeszła się nie z
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży