HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

25 maja 2023

Z Albumu Strażnic

Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932 r. w Warszawie nakładem Głównego Związku Straży Pożarnych RP.  (Powiększ obraz, zobacz galerię). 

 

Charakterystyczna koncepcja  budowli okresu dwudziestolecia międzywojennego została oznaczona jako typ IX i skomentowana w książce jako „dla większych osad przemysłowych i letniskowych”. 


Na parterze obiektu  miały znajdować się pomieszczenia  administracyjno-techniczne. Piętro zaś miało być zaanektowane na „część klubowo-rozrywkową” ze salą gimnastyczno-balową użytkowaną podczas zabaw, odczytów itp.

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Jeśli chcecie poznać inne rozwiązania architektoniczne Antoniego Dygata i innych architektów, którzy opracowali strażnice z myślą o potrzebach ówczesnych straży, to przeczytajcie „Album Strażnic”, który jest dostępny na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ja jestem bardzo ciekawa czy ten i inne projekty zostały zrealizowane i czy istnieją do dzisiaj? 

 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży