HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

06 maja 2022

Wręczono im medale Za ratowanie ginących?

„W Warszawie odbyła się w dzień Nowego Roku uroczystość wręczenia honorowych medali siedmiu członkom straży ogniowej warszawskiej, którzy z narażeniem życia uratowali kilkanaście osób od niechybnej śmierci w płomieniach. Dwaj z nich, pp. Pręgowski i Komoda, podczas pożaru w Warszawie wyratowali z płomieni dwoje dzieci, inni zaś podczas pożaru tajnej fabryki celuloidu na Starem Mieście ocalili życie kilkunastu osobom. W nagrodę za te czyny wręczono im uroczyście medale z napisem: Za ratowanie ginących. Powyższy cytat pochodzi z Nowości Ilustrowanych nr 3 z 20 stycznia 1912 r. Publikuję tę zajawkę ponieważ to dosyć ciekawa informacja, która  może nas nieco zmylić. Tak naprawdę chodzi tutaj o Medal za Uratowanie Ginących ustanowiony w tzw. Królestwie Polskim Kongresowym w 1828 r. przez Mikołaja I Romanowa. Medal za Ratowanie Ginących (falerystyka strażacka) natomiast został ustanowiony znacznie później przez Związek Floriański. W galerii multimediów załączam fotografię nagrodzonych strażaków z tą uwagą, że na ich mundurach nie dostrzegam odznaczenia „za uratowanie ginących". Czy było to spowodowane  niedopatrzeniem, czy może z faktu, iż na medalu widniała podobizna cara, który tytułował się królem Polski?   d.j. [CMP]

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży