HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

06 maja 2022

Wręczono im medale Za ratowanie ginących?

„W Warszawie odbyła się w dzień Nowego Roku uroczystość wręczenia honorowych medali siedmiu członkom straży ogniowej warszawskiej, którzy z narażeniem życia uratowali kilkanaście osób od niechybnej śmierci w płomieniach. Dwaj z nich, pp. Pręgowski i Komoda, podczas pożaru w Warszawie wyratowali z płomieni dwoje dzieci, inni zaś podczas pożaru tajnej fabryki celuloidu na Starem Mieście ocalili życie kilkunastu osobom. W nagrodę za te czyny wręczono im uroczyście medale z napisem: Za ratowanie ginących. Powyższy cytat pochodzi z Nowości Ilustrowanych nr 3 z 20 stycznia 1912 r. Publikuję tę zajawkę ponieważ to dosyć ciekawa informacja, która  może nas nieco zmylić. Tak naprawdę chodzi tutaj o Medal za Uratowanie Ginących ustanowiony w tzw. Królestwie Polskim Kongresowym w 1828 r. przez Mikołaja I Romanowa. Medal za Ratowanie Ginących (falerystyka strażacka) natomiast został ustanowiony znacznie później przez Związek Floriański. W galerii multimediów załączam fotografię nagrodzonych strażaków z tą uwagą, że na ich mundurach nie dostrzegam odznaczenia „za uratowanie ginących". Czy było to spowodowane  niedopatrzeniem, czy może z faktu, iż na medalu widniała podobizna cara, który tytułował się królem Polski?   d.j. [CMP]

16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne
15 marca 2024
Dzisiaj przestawiam Wam jedną z moich ulubionych strażackich reklam dwudziestolecia międzywojennego. Swoim stylem graficznym nawiązuje do  art déco, ale także

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży