HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

15 grudnia 2022

Skok na skokochron

Londyn 1922 r. Ćwiczenia strażaków z użyciem koca ratunkowego in. skokochronu – sprzętu amortyzującego upadek.

 

Zdjęcie to publikowane jest i było na wielu internetowych stronach anglojęzycznych, a dzisiaj także w mojej zajawce. Publikuję go również ze względu na ujęcie socjologiczne dotyczące obserwatorów – publiczności – gapiów. To było niesamowite. Za każdym razem jak czytam stare doniesienia prasowe o różnych akcjach nie tylko z udziałem strażaków, tam na pewno pojawiał się tłum, który z zaciekawieniem i z dziecięcą naiwnością wietrzył sensację. Dwa razy już w swoich tekstach wspomniałam Wam o tzw. etnopsychologii ludów (społeczeństw), którą to mam zamiar zgłębić. 

 

d.j. [CMP]

Powiększ i zobacz to zdjęcie. Poznaj świat, którego już nie ma. 

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży