HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

09 sierpnia 2022

Kossak przy pożarze

W dzisiejszej zajawce dwie ryciny. Pierwsza z nich nosi tytuł: Pożar zabudowań młyna parowego na Solcu w Warszawie dnia 28 lipca 1866 r. Rysował z natury Kossak. Druga ilustracja została zatytułowana: Pożar Warsztatów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 1867. Rysował z natury Kossak.  Pozwolicie, że w związku z powyższym zadam pytanie dotyczące tego, który z Kossaków był na miejscu podczas tych pożarów ? Juliusz, Wojciech, Leon czy Władysław? Szkice zostały opublikowane w Tygodniku Ilustrowanym, z którym współpracowali na pewno Juliusz i Wojciech Kossakowie. Całkiem prawdopodobne jest to, że ich autorem jest właśnie Juliusz Kossak. Wojciech w czasie, kiedy wybuchły te pożary  miał zaledwie 10 i 11 lat i nie sądzę by mógł być ich naocznym świadkiem. Jeśli się mylę, to dajcie znać. 

 

Młyn parowy na Solcu był własnością Banku Polskiego. Pożar z niewiadomych przyczyn wybuchł jeszcze przed południem prawdopodobnie tuż po jedenastej.

 

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Dziewiętnastowieczna  prasa pisała o tym zdarzeniu, że właśnie oto spłonął spichlerz całej Warszawy.  Pożar Warsztatów Drogi Żelaznej wybuchł natomiast w nocy z 5 na 6 marca 1867 r. w jednym z  budynków przylegającym do  ulic Chmielnej i Żelaznej, gdzie znajdowały się maszyny warsztatów rękodzielniczych. Relację z tego wydarzenia możecie przeczytać w Tygodniku Ilustrowanym. Czytając ten artykuł zapamiętałam fragment: „(…) Pomimo gorliwego ratunku służby miejscowej do której niebawem nadbiegły w pomoc dwa oddziały warszawskiej straży ogniowej, pożar szybko się rozszerzał zwłaszcza, że krzyżując się na placu stacyjnym linie szyn żelaznych utrudniały ruch sikawek.”

 

d.j. [CMP]

Literatura dostępna w red.

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży