HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

Dom straży pożarnej, gdzie odbywa się rozdanie jałmużny w postaci rzeczy i amatorskie przedstawienia w wiosce aleksandrowskiej". (Opis polskiego etnografa Bronisława Piłsudskiego sporządzony w języku rosyjskim). Miasto: Aleksandrowsk Sachaliński, Sachalin. Kraj: Rosja. Domena publiczna: http://pauart.pl/app/artwork?id=BZS_RKPS_2799_k_4_c

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. Numer inwentarza: BZS.RKPS.2799.k.4/c.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

01 maja 2021

 

Sikawki na podwoziu dwu i czterokołowym a także przenośne, ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową podlegają prawnej ochronie. Są zabytkami techniki i pełnią rolę kulturotwórczą w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego gdy np. aktywizują społeczność podczas zawodów sikawek konnych, festynów strażackich, obchodów dni jubileuszowych lub też kiedy eksponowane są przed remizami jako forma popularyzacji historii straży i regionu.

 

Danuta Janakiewicz-Oleksy

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

Podstawowe czynności w celu naprawy i użytkowania ww. sprzętu gaśniczego, to jedno z głównych pytań na jakie bardzo często odpowiadam przy pisaniu opinii, prowadzeniu kwerend i opracowywaniu kart zabytku ruchomego w celu jego identyfikacji i dokumentacji.


Przy badaniu technicznym, sikawkę należy ustawić na równym i twardym podłożu i jak najbliżej źródła wody. Mechanizm sikawkowy przesmarować i naoliwić, a także dobrze podłączyć linię ssawną. Trzaskania i przerywania prądu wody mogą świadczyć o usterkach po stronie ssawnej. Należy wówczas dokręcić łączniki, sprawdzić uszczelki oraz zanurzenie smoka ssawnego. Gdyby nastąpił słaby prąd wody przy dużym oporze tłoków w linii tłocznej mogłoby to oznaczać, że zatkane są zawory, które wówczas należy oczyścić.

Jak mamy uruchomić naszą zabytkową sikawkę?

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

27 maja 2024
Oj raczej nie, chyba że posiadamy niebywałe szczęście trzymając w rękach kwit potwierdzający kupno-sprzedaż! A tak całkiem poważnie, to pytanie
25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.
22 maja 2024
Na podstawie jubileuszowej odznaki Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Dzisna (zobacz i powiększ multimedium), odpowiem w tej zajawce na pytania

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

 

Próba uruchomienia sikawki obejmuje wiele jeszcze innych czynności. Należy m.in. zwrócić uwagę na to, czy zachodzi zdolność wytworzenia próżni przy ssaniu na sucho, czy szczelne są takie części jak: korpus, cylindry i tłoki. Należy sprawdzić części sikawki pod względem wytrzymałości na ciśnienie wody. Dźwignię należy podnosić i opuszczać płynnie, na pełny skok tłoków. Jeżeli wszelkie próby uruchomienia sikawki zawiodą, wówczas to należy zdemontować mechanizm sikawkowy i rozłożyć go na czynniki pierwsze. Wszystkie detale i części opisać, ponumerować, a także sfotografować. Czynność ta jest bardzo ważna dla stwierdzenia braków w częściach i elementach składowych istotnych dla działania mechanizmu sikawkowego.Przed sfotografowaniem poszczególnych części mechanizmu należy sporządzić dokumentację fotograficzną całego obiektu. Fotografujemy obiekt od ogółu do szczegółu. Dokumentacja fotograficzna jest bardzo istotna, bo na jej podstawie będzie można później stworzyć dokumentację techniczno-ruchową dla tego konkretnego obiektu.

 

Na fotografii obrazy zaworu grzybkowego i jego elementów składowych do sikawki konnej firmy L. Tidow znajdujących się w zbiorach CMP. Elementy składowe w ramach prowadzonej kwerendy i analizy porównawczej, posłużyły jako wzór do stwierdzenia braku w innym mechanizmie tej samej firmy i konstrukcji. Można było to ustalić m.in. na podstawie dokumentacji fotograficznej. Zawory tego typu wyrabiano z żelaza, ołowiu lub mosiądzu, na zewnątrz zaś otoczone były również warstwą gumy. Współcześnie w przypadku braku podobnego elementu renowacja dopuszcza wytoczenie nowych zgodnie z dawnym wzorem i zamontowaniem ich do zespołu mechanizmu.W przypadku renowacji dopuszcza się rekonstrukcję, ale tylko pod tym warunkiem, iż pozostawilibyśmy możliwość odróżnienia i identyfikacji elementów dodanych do zabytkowej tkanki, a także względne ich usunięcie w przyszłości.

 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży