HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

13 listopada 2023

Ćwiczenia w Baranowiczach

Fotografia z 1933 r. w zb. NAC, przedstawia jednostkę straży pożarnej lub jednostki podczas pokazu ćwiczebnego. Na ujęciu widoczne  m.in. żeliwne cysterny, samochód gaśniczy, sikawka przenośna osadzona na wózku dwukołowym, węże i drabiny. Ćwiczeniom straży przygląda się publiczność. Opis Narodowego Archiwum Cyfrowego sugeruje, że zdjęcie to zostało wykonane na okoliczność odbywającego się kursu dla naczelników rejonowych. Jest to całkiem prawdopodobne. Pokaz odbył się w Baranowiczach w II RP w województwie nowogródzkim. 

 

Edit z 16.01.2024. Kontynuując temat motoryzacji w ww. straży natrafiłam w Przeglądzie Pożarniczym nr 14 z 1930 r. na akapit następującej treści:

25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.
16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

„W dniu 17 lutego br. odbyło się pod przewodnictwem burmistrza m. Baranowicz p. Mackiewicza posiedzenie komisji powołanej w celu nabycia samochodu pożarniczego dla miejscowej straży. Po rozpatrzeniu szeregu ofert komisja postanowiła nabyć samochód firmy Ursus. Jednocześnie magistrat zawarł umowę z przedstawicielem powyższej firmy wobec czego samochód – pogotowie w najbliższych już dniach będzie oddany do użytku Och. Straży Pożarnej w Baranowiczach”.

 

 d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży