HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

22 kwietnia 2023

Straże na przeźroczach cz. 3 Dom strażaka

Trzecia fotograficzna klisza (pozytyw) ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przedstawia budynek niezidentyfikowanej przeze mnie ochotniczej straży pożarnej. Wszystkie klisze opublikowane  jak do tej pory na blogu z cyklu „Straże na przeźroczach”,  zostały wykonane prawdopodobnie pomiędzy 1993 a 1994 rokiem. Wybrałam na dzisiaj ten konkretny obraz dokumentujący obiekt budowlany,  ponieważ chciałam zwrócić Waszą uwagę na nieurzędowe nazwy siedzib (mniej lub bardziej oficjalne). Na przełomie XIX i XX wieku w języku pisanym i mówionym dominowało określenie „strażnica”. Funkcjonowało również słowo „remiza”, które zresztą przetrwało do dzisiaj. W PRL-u, jak również  zaraz po transformacji ustrojowej na budynkach OSP widniały przeważnie napisy typu: „Dom Strażaka”. W galerii multimediów: „Strażacki Dom Ludowy”. Przy wiejskiej i miejsko - wiejskiej ulicy Strażackiej nazwy te zapewne były bardzo ważne i to nie tylko pod względem ideologii propagandowej danej epoki, ale także pod względem lokalnych zwyczajów, mentalności i kultury społecznej.  Czytaj Poż i poznaj ul. Strażacką.

d.j. [CMP] 

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży