HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

14 lipca 2023

Patka czerwona tylko dla OSP

Patka sukienna (czerwona) na kołnierz marynarki mundurowej - polskich ochotniczych straży pożarnych działających pod okupacją niemiecką. Patka obowiązująca oficjalnie w latach 1942-1944. Emblemat pożarniczy typu bajorek. Muzealium w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, który zapewne będzie różnił się od innych tego typu elementów umundurowania z tego okresu jeśli dokonamy porównania w oparciu np. o zdjęcia portretowe. Skąd te różnice?

 

Po pierwsze musimy mieć na uwadze, to że obowiązywał podział straży na ochotnicze, zawodowe i te działające w zakładach pracy, które to też dzieliły się na ochotnicze, obowiązkowe i zawodowe. Region i czas działalności tych jednostek też były istotne.  Po drugie, patki mundurowe i inne oznaki jako element umundurowania były wykonywane ręcznie nawet przez samych strażaków. Stąd technika wykonania tych przedmiotów w dużej mierze opierała się na tzw. twórczej stylizacji.

 

16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne
15 marca 2024
Dzisiaj przestawiam Wam jedną z moich ulubionych strażackich reklam dwudziestolecia międzywojennego. Swoim stylem graficznym nawiązuje do  art déco, ale także

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

To jednak nie wszystko. We wrześniu lub w październiku opublikuję na blogu artykuł na temat trudności z jaką borykają się współczesne straże pożarne, które podejmują się uszycia replik dawnego umundurowania strażackiego. Wcześniej tekst ten będziecie mogli przeczytać na lamach Przeglądu Pożarniczego.  Problem tego zagadnienia jest naprawdę bardzo złożony.

d.j. [CMP]  

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży