HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

11 marca 2023

Mieli w planie nakręcić film przeciwpożarowy

W sprawozdaniu Głównego Związku Straży Pożarnych za lata 1928 – 1932  (1932 - pierwszego półrocza) przeczytałam dość interesujący fragment dotyczący planów produkcji filmu na temat ochrony przeciwpożarowej. Czyżby to miała być pierwsza tego typu produkcja Chwilami tekst  ten jest dosyć zabawny. Jestem ciekawa czy ten film faktycznie został wyprodukowany i z jakimi wytwórniami zaczęto rozmowę ? Odsyłam Was do oryginalnego tekstu. Sprawozdanie to znajdziecie w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a poniżej jego przedruk. Niektóre zabawne zwroty pozwoliłam sobie podkreślić. 


„Specjalną uwagę poświęcił Gł. Związek sprawie wykonania filmu, ilustrującego w sposób artystyczny, a zarazem dostępny działalność naszych straży. Została powołana w tym celu specjalna komisja w łonie Zarządu Głównego i Biura Gł. Związku.

04 lipca 2024
Pożarnicze Żuki u niejednego strażaka, który odwiedza muzeum pożarnictwa wzbudzają silne emocje. Eksponaty muzealne z kategorii motoryzacja, nie zawsze udaje
21 czerwca 2024
Niedawno podczas indywidualnego oprowadzania po muzeum pożarnictwa, kiedy opowiadałam o najstarszych autopogotowiach i samochodach rekwizytowych ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Zarówno scenarjusze, jak i wykonanie techniczne są już przygotowane, jednak przystąpienie do wykonania filmu przez odpowiednio dobraną w wytwórnię napotkało w ostatniej chwili na niemożność uzyskania brakujących do całości kosztu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że koszt filmu propagandowego na odpowiednim poziomie wykonanego i mogącego wzbudzić zainteresowanie społeczeństwa, wyniósłby około 270 tys. złotych.Celem wypełnienia luki, jaką stanowi brak odpowiedniego polskiego filmu przeciwpożarowego nawiązał Gł. Związek  kontakt  z paroma poważniejszemi biurami filmowemi, za pośrednictwem których straże zwracające się do Gł. Związku o wypożyczenie filmów strażackich, mogą takowe wypożyczać; są to jednak filmy zagraniczne przeważnie zaś amerykańskie”

 

Redagując ten post zastanawiałam się jakie zdjęcie dołączyć ? Wybrałam ze zb. NAC. Zdjęcie to przedstawia płonący budynek młyna parowego A. Frenkla w Przemyślu. Autor Adam Wysocki, Przemyśl 1933 r. Na ujęciu na pewno dostrzeżecie strażaków i samochody pożarnicze. Na pojazdach napis Przemyśl.

 

Wracając jeszcze myślą do produkcji filmowej, to zapraszam Was byście na blogu – patrz strona główna odszukali tekst pt. „Pożar fabryki. Częstochowa 1913” i zobaczyli film dokumentalny br. Krzemińskich.  

 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży