HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU


 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.
22 maja 2024
Na podstawie jubileuszowej odznaki Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Dzisna (zobacz i powiększ multimedium), odpowiem w tej zajawce na pytania
16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

14 maja 2022

Eksponat Poż w epidemii

Drodzy Czytelnicy Historypoż,

 

Eksponat Poż w epidemii, to tytuł blogowej wystawy. Jest to pierwsza tego typu prezentacja w wirtualnej rzeczywistości, której celem jest przedstawić muzealny eksponat pożarniczy pod zmienionym wizerunkiem, to znaczy - zaprzeczyć jego ogólnej definicji, sposobu przeznaczenia i historii użytkowania. Artystyczne i symboliczne treści tej ekspozycji są manifestem w związku z sytuacją związaną z wybuchem epidemii koronawirusa, stanem społecznego zagrożenia, obostrzeniami, społeczną izolacją, poczuciem utraty bezpieczeństwa oraz toczącą się wojną na Ukrainie. Kreacja kolaży o walorach artystycznych jest skargą wniesioną do sądu ludzkiego umysłu na utratę wolności.

 

W stanie kryzysu społecznego w jakim tkwimy już od paru lat, każdy z nas ma różne odczucia i kieruje się własnym mechanizmem obronnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza kultura, sztuka i wszelkie aspiracje przyszłości zeszły do podziemia. Czy to jest nasz ostateczny pokoleniowy klincz w odniesieniu do kultury, historii i nauki? Jakim sposobem  więc zadać tę kontrę by osiągnąć równowagę naszego intelektu, by wszystek nie umarło? Tę symboliczno- filozoficzną kompozycję Eksponatu POŻ w epidemii, choroby i wojny,  dedykuję jednostką ratowniczo-gaśniczym Ukrainy, w której płonie dorobek cywilizacji.

 

 

Шановні читачі «Історії пожежництва»!

 

Пожежний експонат в часи епідемії —назва виставки у вигляді блогу. Це перша такого типу презентація у віртуальній реальності, мета якої під іншим кутом показати музейний пожежний експонат, тобто заперечити його загальному визначенню, способу призначення та історії використання. Художньо-символічний зміст цієї експозиції є маніфестом пов'язаним з ситуацією в зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу, станом соціальної загрози, загостреннями, соціальної ізоляції, відчуттям втрати безпеки та війною, що триває в Україні. Створення колажів з художніми цінностями є своєрідним позовом про втрату свободи, внесеним до суду людського розуму. В стані соціальної кризи, в якому ми вже декілька років перебуваємо, кожен з нас відчуває різні відчуття й керується своїм захисним механізмом. Ми усвідомлюємо, що наша культура, мистецтво та будь-які плани на майбутнє відійшли в підпілля. Чи це є наш остаточний клінч поколінь по відношенню до культури, історії і науки? Отож яким чином можна це повернути для досягнення рівноваги нашого інтелекту, аби він зовсім не вмер? Цю символічну, філософську композицію пожежного еспонату в часи епідемії, хвороби та війни я присвячую пожежно-рятувальним підрозділам України де горять досягнення цивілізації.

 

Danuta Janakiewicz- Oleksy

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Współczesny,

spójrz proszę na fakturę
swojej twarzy - wskazuje
ona na chorobę i cierpienie,
którego nie pojmujesz.

Jesteś na początku
i pośrodku ułomności.

Dwudziestopierwszowieczny

oto właśnie zapisujesz się w historii własnego pokolenia i dowiadujesz się,
że naruszono Twoje nienaruszalności osobiste – materialne i niematerialne.

 

W gniewie i strachu, poruszenie ruchu Twoich warg jest dla Ciebie okrucieństwem, w którym domagasz się dotrzymania starych warunków – treści
i formy życia, którego sam byłeś pomysłodawcą.

 

Miej proszę nadzieje, że jeszcze powróci w zegarze świt, czas kompletny
i względny – równomierny.

Zakotwicz się w swoim mieście.

Zbuduj kładkę, która ciągnąć się będzie przez całe morze i przejdź po niej.

 

Budulcem niech stanie się dla niej kręgosłup dębu i wierzby. Bo potrzebna jest zarówno i siła i wszelkie słabości. Daj tego dawcę – rzemieślnika, który zbuduje im alternatywę.

 

Daj im spokój pierwszej i drugiej emocji. Twojej emocji i w miarę możliwości tychże samych oczekiwań. I żebyś wiedział, że jest taki jeden dogmat niewzruszony, w którym uznaje się za słuszne to, że żyjemy.

Pamiętaj, 

że ramiona, barki i plecy

– to Twój szkaplerz.

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży