HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

11 listopada 2022

Znak pożarniczych samarytanek

Dosyć długo zastanawiałam się nad tytułem do treści dzisiejszej zajawki. Spójcie proszę na zdjęcie w galerii (powiększ je). Na fotografii muzealium w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

 

Jest to znak samarytanek – polskich dziewcząt w służbie ochrony przeciwpożarowej lat 30. XX w.  Nie wiem dlaczego we współczesnej literaturze popularno-naukowej opisywana jest jako odznaka?  Sama przyznaję błąd ten popełniłam opisując w jednym z artykułów historię kobiecych oddziałów pożarniczych.  Być może za bardzo zasugerowałam się dawną prasą pożarniczą i stylem tamtego języka pisanego i mówionego. Dzisiaj chciałabym to sprostować.

 

Uważam, że nie jest to odznaka, ponieważ przedmiot ten nie posiadał charakteru odznaczenia lub innego wyróżnienia. Był  to natomiast  rodzaj oznaki, znaczka lub znaku w ramach przynależności organizacyjnej i poniekąd również specjalności - polskich kobiecych drużyn samarytańsko-pożarniczych.

21 września 2023
Ochotnicza Straż Pożarna Sokół ze Lwowa, przełom XIX i XX w. Fotografia zbiorowa zapewne wykonana w ważnym uroczystym dniu dla
20 września 2023
Coraz częściej w Polsce spotykamy  się z ochotniczymi strażami pożarnymi, których zarządy podejmują decyzję o utworzeniu strażackich grup rekonstrukcyjnych. Współcześnie
14 września 2023
Świątynia sakralna w Braszowie na terenie Rumunii zwana Czarnym Kościołem została zbudowana  w XIV w. Nazwa tej gotyckiej budowli pochodzi

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Oznakę tę na agrafce wykonaną z białego metalu i pokrytą  niebieską emalią na krzyżu  dziewczęta wpinały do mundurowego beretu. Nie przypinały jej i nie nosiły w miejscach innego umundurowania jak tylko to nakrycie głowy, o którym wspomniałam. W związku z powyższym we wszelkich opiach popularyzatorskich proponowałabym  zapis w brzmieniu: Znak polskich, kobiecych drużyn samarytańsko -  pożarniczych. Oznaka na beret munduru. Metalowy znaczek na agrafce z lat 30. XX w. Polska. 

 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży