HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

11 listopada 2022

Znak pożarniczych samarytanek

Dosyć długo zastanawiałam się nad tytułem do treści dzisiejszej zajawki. Spójcie proszę na zdjęcie w galerii (powiększ je). Na fotografii muzealium w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

 

Jest to znak samarytanek – polskich dziewcząt w służbie ochrony przeciwpożarowej lat 30. XX w.  Nie wiem dlaczego we współczesnej literaturze popularno-naukowej opisywana jest jako odznaka?  Sama przyznaję błąd ten popełniłam opisując w jednym z artykułów historię kobiecych oddziałów pożarniczych.  Być może za bardzo zasugerowałam się dawną prasą pożarniczą i stylem tamtego języka pisanego i mówionego. Dzisiaj chciałabym to sprostować.

 

Uważam, że nie jest to odznaka, ponieważ przedmiot ten nie posiadał charakteru odznaczenia lub innego wyróżnienia. Był  to natomiast  rodzaj oznaki, znaczka lub znaku w ramach przynależności organizacyjnej i poniekąd również specjalności - polskich kobiecych drużyn samarytańsko-pożarniczych.

31 marca 2023
Ta sytuacja raczej się już nie powtórzy. Straże na przeźroczach to rozdział o tym,  co działo się przy ulicy Strażackiej
25 marca 2023
W dzisiejszej zajawce dwie fotografie z okresu Wielkiej Wojny. Na ujęciach Warszawska Straż Ogniowa. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Austriackiego Archiwum
15 marca 2023
Do Strażackiej Niepodległej dołączam zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografia przedstawia członków ochotniczej straży pożarnej Zimna Woda k. Lwowa

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Oznakę tę na agrafce wykonaną z białego metalu i pokrytą  niebieską emalią na krzyżu  dziewczęta wpinały do mundurowego beretu. Nie przypinały jej i nie nosiły w miejscach innego umundurowania jak tylko to nakrycie głowy, o którym wspomniałam. W związku z powyższym we wszelkich opiach popularyzatorskich proponowałabym  zapis w brzmieniu: Znak polskich, kobiecych drużyn samarytańsko -  pożarniczych. Oznaka na beret munduru. Metalowy znaczek na agrafce z lat 30. XX w. Polska. 

 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży