HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

01 października 2022

Zdobywamy znaki specjalności

Znaki specjalności pożarniczych oraz zasady zdobywania ich  przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych w Polsce ustanawiane były poprzez zapisy  wewnętrznych  regulaminów stowarzyszeń strażaków ochotników.  Zapewne po dzień dzisiejszy też tak się dzieje. Wzory graficzne znaków zwane również oznakami lub potocznie emblematami, a także wytyczne co do posiadanych umiejętności członków MDP,  były również sprawą indywidualną zarządów, które takie regulaminy tworzyły.  Są takie znaki graficzne i tytuły specjalizacji czynności służbowych, które zostały spopularyzowane do tego stopnia, że ich forma graficzna i językowa jest po dzień dzisiejszy niezmienna. Na pewno zmienił się sposób wykonania tych przedmiotów i rodzaj materiału z których są one wykonane. W galerii multimediów zajawki prezentuję 5 znaków wykonanych z filcu, które mogły być stosowane  na przełomie lat 60. i 80. XX w. Ponieważ trudno jest na podstawie materiału i sposobu wykonania określić dokładne lata użytkowania tych przedmiotów, zatem warto tutaj przyjąć II poł. XX w. za czas ich powstania. 

16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne
15 marca 2024
Dzisiaj przestawiam Wam jedną z moich ulubionych strażackich reklam dwudziestolecia międzywojennego. Swoim stylem graficznym nawiązuje do  art déco, ale także

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Pierwszy znak od góry określa specjalistę posiadającego wiedzę ogólną na temat przepisów przeciwpożarowych ( wizerunek ludzkiego oka z płomieniem ognia). Drugi ze znaków symbolizuje łączność tj. grafika przedstawiająca aparat telefoniczny. Znak ten identyfikuję specjalistę ds. łączności tzw. zawiadowcę. Znak umieszczony pośrodku z wizerunkiem hełmu strażackiego na tle kół olimpijskich dotyczy specjalizacji sportowych i wyznacza organizatora pracy sportowej. Kolejny znak, na którym rozpoznajemy hełm strażacki z toporkiem i drabiną identyfikuje specjalistę, który nabył wiedzę i umiejętności posługiwania się podstawowym (podręcznym) sprzętem gaśniczym. Ostatni ze znaków ( logo Czerwonego Krzyża) oznaczał niegdyś sanitariusza, a dzisiaj specjalistę - ratownika z wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Podobne znaki graficzne, których wizerunki znajdują się także w domenie publicznej nie tylko stosowane były i są nadal w strukturach MDP, ale mogły także przynależeć do innych organizacji takich jak harcerstwo czy wojsko. Te znaki, które dzisiaj Wam prezentuję są materiałowymi miniaturkami w kształcie prostokąta i mogły być wszyte do klapy prawej kieszeni mundurowej lub do prawego rękawa. Współcześnie dopuszcza się tworzenie nowych specjalności i nowych wzorów graficznych. Dawniej też tak bywało.

d.j. [CMP]

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży