Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

Pierwszy znak od góry określa specjalistę posiadającego wiedzę ogólną na temat przepisów przeciwpożarowych ( wizerunek ludzkiego oka z płomieniem ognia). Drugi ze znaków symbolizuje łączność tj. grafika przedstawiająca aparat telefoniczny. Znak ten identyfikuję specjalistę ds. łączności tzw. zawiadowcę. Znak umieszczony pośrodku z wizerunkiem hełmu strażackiego na tle kół olimpijskich dotyczy specjalizacji sportowych i wyznacza organizatora pracy sportowej. Kolejny znak, na którym rozpoznajemy hełm strażacki z toporkiem i drabiną identyfikuje specjalistę, który nabył wiedzę i umiejętności posługiwania się podstawowym (podręcznym) sprzętem gaśniczym. Ostatni ze znaków ( logo Czerwonego Krzyża) oznaczał niegdyś sanitariusza, a dzisiaj specjalistę - ratownika z wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Podobne znaki graficzne, których wizerunki znajdują się także w domenie publicznej nie tylko stosowane były i są nadal w strukturach MDP, ale mogły także przynależeć do innych organizacji takich jak harcerstwo czy wojsko. Te znaki, które dzisiaj Wam prezentuję są materiałowymi miniaturkami w kształcie prostokąta i mogły być wszyte do klapy prawej kieszeni mundurowej lub do prawego rękawa. Współcześnie dopuszcza się tworzenie nowych specjalności i nowych wzorów graficznych. Dawniej też tak bywało.

d.j. [CMP]

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

04 grudnia 2022
Pożary i zniszczenia II wojny światowej, tak można zinterpretować tę fotografię. Na ujęciu kobieta przed płonącym budynkiem zabudowy wiejskiej. Polska
02 grudnia 2022
Pogorzelisko po pożarze we wsi Siucice w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Aleksandrów. Pożar z czerwca 1970 r.
01 grudnia 2022
W galerii multimediów zajawki rysunek wózka do przewozu gaśnic. Dzisiejsza zajawka nawiązuje do tej z 8 listopada br., w której

Znaki specjalności pożarniczych oraz zasady zdobywania ich  przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych w Polsce ustanawiane były poprzez zapisy  wewnętrznych  regulaminów stowarzyszeń strażaków ochotników.  Zapewne po dzień dzisiejszy też tak się dzieje. Wzory graficzne znaków zwane również oznakami lub potocznie emblematami, a także wytyczne co do posiadanych umiejętności członków MDP,  były również sprawą indywidualną zarządów, które takie regulaminy tworzyły.  Są takie znaki graficzne i tytuły specjalizacji czynności służbowych, które zostały spopularyzowane do tego stopnia, że ich forma graficzna i językowa jest po dzień dzisiejszy niezmienna. Na pewno zmienił się sposób wykonania tych przedmiotów i rodzaj materiału z których są one wykonane. W galerii multimediów zajawki prezentuję 5 znaków wykonanych z filcu, które mogły być stosowane  na przełomie lat 60. i 80. XX w. Ponieważ trudno jest na podstawie materiału i sposobu wykonania określić dokładne lata użytkowania tych przedmiotów, zatem warto tutaj przyjąć II poł. XX w. za czas ich powstania. 

Zdobywamy znaki specjalności

01 października 2022

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży


 

O PORTALU

NA SKRÓTY

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej