HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

02 marca 2023

Przypomnienie minionych wydarzeń naukowych

W Latach 2018-2021, sporo się wydarzyło w mojej pożarniczej pracy muzealniczej. Był to okres wielu publikacji i prezentacji na temat Strażackiej Niepodległej. Przeczytajcie proszę wszystkie artykuły z tego zagadnienia, które opublikowałam na blogu na specjalnej podstronie Strażacka Niepodległa. Z przyjemnością wspominam wszystkie konferencje, w których miałam przyjemność uczestniczyć jako prelegentka.

 

25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.
16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Szczególnie wspominam Nowy Tomyśl. Konferencję  „Strażacka Niepodległa 1918” – Nowy Tomyśl, 3 stycznia 2019, na której przedstawiłam „Patriotyczno-literackie odzewy polskiego ruchu strażackiego impulsem niepodległości 1918”. Konferencję „Straże Pożarne w walce o granice w latach 1919-1920” – Nowy Tomyśl, 18 lutego 2020, gdzie omówiłam „Reakcje polskiego ruchu strażackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony Kresów Wschodnich”. Konferencję „Straże Pożarne. Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim” – Nowy Tomyśl, 30 września 2021, na której wygłosiłam referat na temat działalności powstańczej i strażackiej strażaka ze Śląska. Tytuł referatu i prezentacji to: „Wilhelm Blacha – strażak, żołnierz, uczestnik powstań śląskich i działacz sportowy. Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku w I połowie XX w.”

 

Organizatorami tych spotkań byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu. 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży