HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

24 maja 2023

Pożar na Nowym Mieście w Elblągu 1738 r.

Pożar na Nowym Mieście w Elblągu 1738 r. Autor Fryderyk Endersch. Domena publiczna FBC. Grafika ilustruje tragedię w dawnych czasach wielu miast i wsi spowodowaną klęską pożarów. Wówczas to w wielu aglomeracjach miejskich  w ramach tzw. porządków ogniowych, do ochrony przeciwpożarowej zobowiązani byli oczywiście wszyscy mieszkańcy, chociaż  ten główny obowiązek spoczywał jednak na rzemieślnikach. Były to czasy, kiedy nie powołano jeszcze straży pożarnych przynajmniej takich o jakich uczymy się z XIX wiecznych zapisów. 

 

Fryderyk Endersch  na miedziorycie uwzględnił zwartą zabudowę  miasta,  dwie pierzeje z kamienicami murowanymi i z budynkami o drewnianej konstrukcji. Na ulicy panuje panika i chaos. Ludzie biegają tam i z powrotem. W rękach trzymają proste narzędzia. Domyślamy się, że mogły to być  widły, siekiery, łomy, bosaki, tłumice, wiadra z wodą lub z piaskiem. W oddali – na dalszym planie dostrzeżemy także skrzyniowe działo wodne z rurą skrętną, które później za czasów straży ogniowych potocznie było nazywane sikawką. 

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

O sposobie użytkowania dawnego działa wodnego z ilustracją przeczytacie także  na podstronie Zajawka Poż. Post nosi tytuł „Ręczne działo…. I gdyby dom się zapalił”.  Ilustracja w galerii opatrzona jest moralizatorskim tekstem, który tłumaczy że ogień jest potrzebny ludziom, ale złe obchodzenie się z nim może doprowadzić do wielkiego nieszczęścia. Więcej na temat tłumaczenia i interpretacji tego tekstu przeczytacie na stronie Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 

d.j. [CMP] 

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży