Copyright 2021. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

18 sierpnia 2022
„Rumaki dzielne z wyciągniętemi szyjami ciągną w szalonym biegu ciężkie narzędzia ratunku. Do wozów, beczek, sikawek poprzyczepiani strażacy”. Cytat  powyższy
16 sierpnia 2022
Strażak - żołnierz władający prądownicą i bronią na politycznie i kulturowo zróżnicowanym  terenie pogranicza Kresów Wschodnich – swego miejsca pochodzenia
09 sierpnia 2022
W dzisiejszej zajawce dwie ryciny. Pierwsza z nich nosi tytuł: Pożar zabudowań młyna parowego na Solcu w Warszawie dnia 28

Drodzy Czytelnicy Historypoż czy lubicie się bać? Oto historia! „W małej włoskiej wiosce Berbenno widzieć się daje od szeregu lat zjawisko, które tamtejsi mieszkańcy uważają za wpływ mocy nieczystej. Niemal każdej nocy wychodzi z ziemi z jednego i tego samego miejsca po za wsią płomień, zazwyczaj białawy, czasami czerwono lub żółto zabarwiony. Siła płomienia zmienia się. Czasami wysokość jego wynosi tylko kilka centymetrów, czasami wybucha płomień do wysokości 8 metrów. Przez chwilę jest płomień nieruchomy, potem rozpoczyna płonąć, raz szybciej, raz wolniej raz prostopadle, to znów pełza linią wężowatą. Zazwyczaj dochodzi płomień do plebanii i tam gaśnie. W czasie pochodu zmienia się barwa płomienia. Od czasu do czasu wyskakują z ziemi w rożnych miejscach dwa lub trzy mniejsze ogniki i biegną po przez winnice, aby się znowu złączyć. Płomień występuje niemal za każdym razem w innej formie. Przed ludźmi płomień się cofa, prąd wiatru nie ma wpływu na kierunek płomienia, ponieważ płomień posuwa się czasami pod wiatr. Śnieg i deszcz nie gaszą go. Zadziwiające zjawisko trwa czasami kilka godzin. Jakim to sposobem się dzieje, tego dotąd nie zdołano stwierdzić.” [1] Cytat za: Przewodnik Pożarniczy nr 8 z 1900 r. s. 83.  d.j. [CMP]

Błędne ognie

30 czerwca 2022

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży


 

O PORTALU

NA SKRÓTY

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej