HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

30 czerwca 2022

Błędne ognie

Drodzy Czytelnicy Historypoż czy lubicie się bać? Oto historia! „W małej włoskiej wiosce Berbenno widzieć się daje od szeregu lat zjawisko, które tamtejsi mieszkańcy uważają za wpływ mocy nieczystej. Niemal każdej nocy wychodzi z ziemi z jednego i tego samego miejsca po za wsią płomień, zazwyczaj białawy, czasami czerwono lub żółto zabarwiony. Siła płomienia zmienia się. Czasami wysokość jego wynosi tylko kilka centymetrów, czasami wybucha płomień do wysokości 8 metrów. Przez chwilę jest płomień nieruchomy, potem rozpoczyna płonąć, raz szybciej, raz wolniej raz prostopadle, to znów pełza linią wężowatą. Zazwyczaj dochodzi płomień do plebanii i tam gaśnie. W czasie pochodu zmienia się barwa płomienia. Od czasu do czasu wyskakują z ziemi w rożnych miejscach dwa lub trzy mniejsze ogniki i biegną po przez winnice, aby się znowu złączyć. Płomień występuje niemal za każdym razem w innej formie. Przed ludźmi płomień się cofa, prąd wiatru nie ma wpływu na kierunek płomienia, ponieważ płomień posuwa się czasami pod wiatr. Śnieg i deszcz nie gaszą go. Zadziwiające zjawisko trwa czasami kilka godzin. Jakim to sposobem się dzieje, tego dotąd nie zdołano stwierdzić.” [1] Cytat za: Przewodnik Pożarniczy nr 8 z 1900 r. s. 83.  d.j. [CMP]

24 listopada 2023
Ciężka podłużna drewniana skrzynia z tabliczką znamionową Fabryki Maszyn i  Narzędzi Ogniowych Strażak jest znakiem, że  nadal może znajdować się
14 listopada 2023
Od fojermana z BöerschächteHełm strażacki, skórzany z 2. poł. XIX w., w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (zobacz i
13 listopada 2023
Fotografia z 1933 r. w zb. NAC, przedstawia jednostkę straży pożarnej lub jednostki podczas pokazu ćwiczebnego. Na ujęciu widoczne  m.in.

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży