HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

10 maja 2023

Logo cz. 2 SBT

W galerii multimediów logo graficzne z lat 30. XX w.  wytwórni „ekwipunku i uzbrojenia strażackiego” znaną pod nazwą  Strażackie Biuro Techniczne Tadeusz Kostyrka, ul. Nawrot 2, Łódź. Logotyp przedstawia stylizowany układ w postaci hełmu strażackiego, skrzyżowanego bosaka z toporem oraz odwróconego trójkąta, na którym umieszczono literowy skrót nazwy firmy czyli SBT.

 

Chciałabym zwrócić uwagę, że  ten znak firmowy nie wyróżniał  przedsiębiorstwa: Strażackie Biuro Techniczne działającego w dwudziestoleciu międzywojennym  w Warszawie. Jeżeli posiadacie sprzęt dawnych straży ogniowych ocechowany symbolem graficznym jak na zdjęciu, to  sprzęt ten będzie pochodził z łódzkiej firmy. 

 

d.j. [CMP]

16 kwietnia 2024
— Pudełko zapałek - to wszystko  co udało nam się uratować!  Ryc. ze zb. Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Stanisława
30 marca 2024
Zacerować albo  przykleić łatę i zasznurować! Radzili starzy strażacy przełomu XIX i XX wieku odnośnie reperacji węży tłocznych. Proste, praktyczne
15 marca 2024
Dzisiaj przestawiam Wam jedną z moich ulubionych strażackich reklam dwudziestolecia międzywojennego. Swoim stylem graficznym nawiązuje do  art déco, ale także

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży