HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

10 maja 2023

Logo cz. 2 SBT

W galerii multimediów logo graficzne z lat 30. XX w.  wytwórni „ekwipunku i uzbrojenia strażackiego” znaną pod nazwą  Strażackie Biuro Techniczne Tadeusz Kostyrka, ul. Nawrot 2, Łódź. Logotyp przedstawia stylizowany układ w postaci hełmu strażackiego, skrzyżowanego bosaka z toporem oraz odwróconego trójkąta, na którym umieszczono literowy skrót nazwy firmy czyli SBT.

 

Chciałabym zwrócić uwagę, że  ten znak firmowy nie wyróżniał  przedsiębiorstwa: Strażackie Biuro Techniczne działającego w dwudziestoleciu międzywojennym  w Warszawie. Jeżeli posiadacie sprzęt dawnych straży ogniowych ocechowany symbolem graficznym jak na zdjęciu, to  sprzęt ten będzie pochodził z łódzkiej firmy. 

 

d.j. [CMP]

03 czerwca 2023
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do powojennej strażackiej motoryzacji. Będzie także odpowiedzią na pytania : skąd, jak, dlaczego i czy aby
25 maja 2023
Projekt wzorcowej remizy ochotniczej straży pożarnej architekta modernizmu  Antoniego Dygata (1886-1949).  Ryciny pochodzą z publikacji „Album Strażnic” wydanej w 1932
25 maja 2023
Akwarela w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie pt. Dziewiątka kier - Pożar katedry w Reims, autorstwa rysownika Czesława Tańskiego (1862-1942).

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży