HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

10 maja 2023

Logo cz. 2 SBT

W galerii multimediów logo graficzne z lat 30. XX w.  wytwórni „ekwipunku i uzbrojenia strażackiego” znaną pod nazwą  Strażackie Biuro Techniczne Tadeusz Kostyrka, ul. Nawrot 2, Łódź. Logotyp przedstawia stylizowany układ w postaci hełmu strażackiego, skrzyżowanego bosaka z toporem oraz odwróconego trójkąta, na którym umieszczono literowy skrót nazwy firmy czyli SBT.

 

Chciałabym zwrócić uwagę, że  ten znak firmowy nie wyróżniał  przedsiębiorstwa: Strażackie Biuro Techniczne działającego w dwudziestoleciu międzywojennym  w Warszawie. Jeżeli posiadacie sprzęt dawnych straży ogniowych ocechowany symbolem graficznym jak na zdjęciu, to  sprzęt ten będzie pochodził z łódzkiej firmy. 

 

d.j. [CMP]

04 lipca 2024
Pożarnicze Żuki u niejednego strażaka, który odwiedza muzeum pożarnictwa wzbudzają silne emocje. Eksponaty muzealne z kategorii motoryzacja, nie zawsze udaje
21 czerwca 2024
Niedawno podczas indywidualnego oprowadzania po muzeum pożarnictwa, kiedy opowiadałam o najstarszych autopogotowiach i samochodach rekwizytowych ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
25 maja 2024
XIX wiek i początek XX  to okres, w którym nadal szukano różnych innowacyjnych rozwiązań w celu zastosowania sztucznych metod reanimacyjnych.

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży