HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

HISTORYPOŻ & MUZEOPOŻ
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży

historia ochrony przeciwpożarowej
historia straży pożarnej
dawny sprzęt techniki pożarniczej

Platforma edukacji w zakresie ochrony ruchomych zabytków techniki pożarniczej i opieki nad tymi zabytkami.

NA SKRÓTY

O PORTALU

19 sierpnia 2023

Do Wysokiego Województwa Śląskiego

Oto arcyciekawy dokument z września 1923 r. Powiększ obraz i przeczytaj pismo.  Dotyczy wystosowania wniosku Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Szarlej [1] do Wysokiego Województwa Śląskiego w sprawie przyznania zasłużonym strażakom  krzyży dla zasłużonych. W piśmie jest mowa także o udekorowanie ich naramiennikami plecionemi i nadania tytułu nadmistrza pożarnego lub dyrektora pożarnego. Do Wysokiego Województwa Śląskiego z uniżoną prośbą o łaskawe uwzględnienie jubilatów naszej straży  - czytamy. 

 

Nadmistrz pożarny. Czy słyszeliście kiedyś o takim tytule? Uważnie czytajcie  Historypoż, bo będzie jeszcze o tym wzmianka. Publikowany dokument maszynowy pochodzi z zespołu archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach. 

 

d.j. [CMP] 

[1] Gmina wiejska istniejąca od 1896 do 1934 r. por. historia Piekar Śląskich. 

 

21 września 2023
Ochotnicza Straż Pożarna Sokół ze Lwowa, przełom XIX i XX w. Fotografia zbiorowa zapewne wykonana w ważnym uroczystym dniu dla
20 września 2023
Coraz częściej w Polsce spotykamy  się z ochotniczymi strażami pożarnymi, których zarządy podejmują decyzję o utworzeniu strażackich grup rekonstrukcyjnych. Współcześnie
14 września 2023
Świątynia sakralna w Braszowie na terenie Rumunii zwana Czarnym Kościołem została zbudowana  w XIV w. Nazwa tej gotyckiej budowli pochodzi

PRZEJDŹ DO INNYCH ARTYKUŁÓW

Redakcja Historypoż poszukuje informacji na temat zakładowej straży pożarnej nieistniejącej już Elektrowni I w Jaworznie na Górnym Śląsku.

 


 

Copyright 2022. HISTORYPOŻ&MUZEOPOŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży
Blog o historii ochrony przeciwpożarowej, s​​​​​​przętu gaśniczego i działalności straży